Telefonie


Telefonie

Eigenlijk onmisbaar voor iedere organisatie, van klein tot groot.

Voorheen betrof dit alleen de vaste kantoortelefonie. Men had een telefooncentrale (met één of meerdere lijnen) op kantoor, welke verbonden was met de telefoons op de werkplekken. Ook de fax was hierop aangesloten.
mobiele telefoons werden alleen gebruikt voor bellen.

Tegenwoordig wordt alles aan elkaar geknoopt (vast en mobiel). Men werkt niet alleen meer op kantoor (ook thuis en onderweg), maar men wil wel overal bereikbaar zijn en ook alle up to date “kantoorgegevens” bij de hand hebben.

Aangezien de ontwikkeling op dit gebied in hoog tempo plaats vindt krijgt u hier vanuit de organisatie vroeg of laat vragen over. De ontwikkelingen op dit gebied kunnen veel voordelen voor u als bedrijf opleveren.
Een recent onderzoek heeft aangetoond dat medewerkers welke de beschikking hebben over deze faciliteiten, ook steeds meer buiten de kantoortijden zaken voor de organisatie regelen. Zelfs op vakantie doet meer dan 50% dit al.

Wat de mogelijkheden voor uw organisatie kunnen betekenen kan in een kort gesprek duidelijk worden. Wij verwachten binnenkort dan ook een telefoontje van u.

Kijk bij ICT Diensten wat wij eventueel nog meer voor U zouden kunnen regelen ….