Project Management


Project Management

De belangrijkste onderdelen bij Projectmanagement zijn de doelen, de communicatie en de samenwerking.
De projectleider moet beschikken over voldoende theoretische kennis van zaken zoals projectanalyse, -definitie, omgevingsanalyse, risicoanalyse, planning en natuurlijk budgetteringen.

Het ene project is het andere niet: hoe groter het project, hoe meer projectleden en andere stakeholders erbij betrokken zijn. Het is dan van essentieel belang om goed te communiceren.
Tevens moet de organisatie voorbereidt zijn/worden op eventuele veranderingen.

Een project loopt niet altijd volgens het projectplan. Issuemanagement geeft de projectleider een overzicht van alle tussentijdse acties die opgevolgd moeten worden. Het zorgt ook voor transparantie en openheid voor andere belanghebbenden gedurende het project.
Ook moeten de projectleden zich concentreren op wat echt belangrijk is, dus hoofdzaken van bijzaken kunnen scheiden. het doel, de taken en prioriteiten moeten duidelijk zijn, waardoor het werk effectief uitgevoerd kan worden.

Een hulpmiddel kan een projecttool zijn, al moet hierbij opgepast worden dat dit geen doel op zich wordt. Hiermee is echter tijd en geld te besparen.