Beheer


Beheer

Hierbij maken wij een onderscheid tussen technisch- en functioneel applicatiebeheer.

Bij technisch beheer ligt de nadruk op het draaiend houden van de fysiek aanwezige netwerken, servers, PC’s, notebooks en randapparatuur etc.
Dit kan zowel op locatie als op afstand gebeuren, afhankelijk van waar de gebruiker zich op dat moment bevindt.

Het functioneel applicatiebeheer is gericht op het in stand houden van en het eventueel uitbreiden van de functionaliteit van de aanwezige programmatuur.
De functioneel applicatiebeheerder is normaal gesproken de tussenschakel tussen de gebruiker en de leverancier/ontwikkelaar van de programmatuur.

Voor beide disciplines kunnen wij, na een inventarisatie, een voorstel uitbrengen waarin beschreven staat wat de organisatorische en financiële consequenties zijn.