Missie

Smid Media opgericht in 1986 als een zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau op het gebied van informatievoorziening, gericht op het Midden en KleinBedrijf (MKB).

Onze missie is om voor uw onderneming de kwalitatief beste en betaalbare oplossing te vinden, voor de korte maar zeker ook voor de langere termijn. Alles is erop gericht om het maximale resultaat te behalen uit de reeds aanwezige processen en middelen, door deze eerst door te lichten. Met nieuwe inzichten en eventuele andere (vernieuwende) oplossing(en) kan het rendement wellicht worden geoptimaliseerd.

Dienstenimage

Advisering

Veranderingen in organisaties kunnen heel divers en omvangrijk zijn. Soms betreft het een aanpassing van de bedrijfsprocessen, waarbij ICT een goed hulpmiddel kan zijn om het uiteindelijk doel van de veranderingen te verwezenlijken.

Het is nooit een kwestie van hup een nieuw software pakket en “het werkt”.
Onze organisatorische achtergrond gecombineerd met jarenlange IT-ervaring uit de praktijk, maakt dat wij op dit gebied praktisch en tegen redelijke kosten een prima sparringpartner voor u kunnen zijn.
Voorbeelden waarbij wij u van adviezen kunnen voorzien zijn o.a.:
- een quick scan of een volledige inventarisatie van uw huidige bedrijfsprocessen en de mogelijke verbeteringen hierin;
- zich afvraagt of uw idee wel haalbaar is;
- een functionele specificatie van uw wensen en eisen wilt laten opstellen;
- op zoek bent naar een nieuw (maatwerk)programma/pakket om uw bedrijfsprocessen beter te kunnen ondersteunen;
- een maatwerk pakket zoekt, waarvoor u wilt inventariseren wat de omvang hiervan en de fasering hierin wordt;
- gewoon vrijblijvend in gesprek wilt om diverse mogelijkheden te verkennen.
Om het adviestraject zo kort mogelijk te houden, kunnen wij binnen enkele dagen een plan met onze adviezen en aanbevelingen voor u uitwerken, opstellen en presenteren.

» terug naar Dienstenimage

Beheer

Hierbij maken wij een onderscheid tussen technisch- en functioneel applicatiebeheer.

Bij technisch beheer ligt de nadruk op het draaiend houden van de fysiek aanwezige netwerken, servers, PC’s, notebooks en randapparatuur etc. Dit kan zowel op locatie als op afstand gebeuren, afhankelijk van waar de gebruiker zich op dat moment bevindt. Het functioneel applicatiebeheer is gericht op het in stand houden van en het eventueel uitbreiden van de functionaliteit van de aanwezige programmatuur. De functioneel applicatiebeheerder is normaal gesproken de tussenschakel tussen de gebruiker en de leverancier/ontwikkelaar van de programmatuur. Voor beide disciplines kunnen wij, na een inventarisatie, een voorstel uitbrengen waarin beschreven staat wat de organisatorische en financiële consequenties zijn.

» terug naar Dienstenimage

Hardware

Om uw werk te kunnen doen moet u natuurlijk de beschikking hebben over “hardware”. Dit kan onderverdeeld worden in server hardware, personal hardware (vaste PC’s, notebooks, PDA’s en Tablets) en randapparatuur (routers, switches, printers, scanners etc.)

Vroeger had u voldoende aan een vaste PC en printer. Tegenwoordig werken gebruikers steeds meer met meerdere apparaten, afhankelijk van waar zij op dat moment zijn en wat zij op dat moment aan het doen zijn. Thuis, onderweg, op kantoor of bij een klant, de gebruiker wil altijd in contact staan met de gegevens c.q. informatie welke op het kantoor/bedrijf aanwezig is Wij kunnen adviseren met betrekking tot hardware , levering, installatie/configuratie en beheer, zodat u zich kunt concentreren op uw core business.

» terug naar Dienstenimage

Internet

In de volksmond wordt dit gezien als enerzijds de fysieke toegang tot het wereldwijde web (dit wordt verder beschreven bij de netwerken) en anderzijds wat men allemaal op het web kan vinden aan informatie.

Middels het nieuwe werkwoord “googlen” kan het web worden ontsloten en zijn sites als deze, www.smidmedia.nl, te vinden. Ook het bouwen van websites behoort tot ons aanbod, van kleine tot hele uitgebreide websites. In het laatste geval wordt dan meestal samengewerkt met gespecialiseerde bedrijven. Om een website aan de wereld te kunnen tonen dient deze gehost (opgeslagen) te worden, dit doen wij niet zelf maar werken hierbij samen met hostingpartijen en zien het ook als onze taak dit volledig voor u te regelen. Een nieuw fenomeen is: “in de Cloud”. Dit is een speciaal soort website waarop men inlogd met een gebruikersnaam en wachtwoord en dan de beschikking heeft over diverse programma’s (afhankelijk van wat voor soort abonnement men heeft afgesloten, zoals Office etc. en men toegang heeft tot dezelfde bestanden welke ook op kantoor worden gebruikt. Voordelen hiervan kunnen o.a. zijn: men hoeft geen eigen server(s) meer te hebben, maar kan wel de beschikking krijgen over deze serverfuncties (Exchange, SharePoint en zelfs Office) en de back-up van de bestanden wordt automatisch gemaakt. Dit is zeker een handige en betaalbare oplossing voor kleinere organisaties, welke mogelijk ook nog aan het groeien zijn. Ook hierbij kunnen wij u adviseren, alle regelwerkzaamheden verzorgen en de gehele implementatie voor onze rekening nemen.

» terug naar Dienstenimage

Project Management

De belangrijkste onderdelen bij Projectmanagement zijn de doelen, de communicatie en de samenwerking. De projectleider moet beschikken over voldoende theoretische kennis van zaken zoals projectanalyse, -definitie, omgevingsanalyse, risicoanalyse, planning en natuurlijk budgetteringen.


Het ene project is het andere niet: hoe groter het project, hoe meer projectleden en andere stakeholders erbij betrokken zijn. Het is dan van essentieel belang om goed te communiceren. Tevens moet de organisatie voorbereidt zijn/worden op eventuele veranderingen. Een project loopt niet altijd volgens het projectplan. Issuemanagement geeft de projectleider een overzicht van alle tussentijdse acties die opgevolgd moeten worden. Het zorgt ook voor transparantie en openheid voor andere belanghebbenden gedurende het project. Ook moeten de projectleden zich concentreren op wat echt belangrijk is, dus hoofdzaken van bijzaken kunnen scheiden. het doel, de taken en prioriteiten moeten duidelijk zijn, waardoor het werk effectief uitgevoerd kan worden. Een hulpmiddel kan een projecttool zijn, al moet hierbij opgepast worden dat dit geen doel op zich wordt. Hiermee is echter tijd en geld te besparen.

» terug naar Dienstenimage

Software

Naast de hardware heeft u natuurlijk ook programma’s (software) nodig om mee te kunnen werken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen software voor servers en personal hardware.


Servers hebben een besturingsprogramma (OS) nodig, met daar bovenop programmatuur voor de functie welke zij uitvoeren. Hierbij kan gedacht worden aan bijv. Exchange (mailserver), SQL (database), Dynamics (ERP), SharePoint (content management) en boekhoudpakketten. Bij de personal hardware is naast het besturingsprogramma, welke afhankelijk is van de functie van de hardware, een groot assortiment software c.q. apps beschikbaar. Bekende voorbeelden hiervan zijn o.a. Office (mail/agenda (Outlook), tekstverwerking (Word), reken (Excel) en presentatie (PowerPoint). Omdat zeker op dit laatste gebied zoveel aanbod is en er dagelijks veel bijkomt, bent u bij ons aan het goede adres om samen te bekijken en te adviseren wat voor uw probleem of vraag de beste oplossing kan zijn. Tegenwoordig kan men ook werken met software in de “Cloud”. Bij de dienstbeschrijving Internet wordt dit verder uitgelegd. Ook hiervoor geldt: neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

» terug naar Dienstenimage

Telefonie

Eigenlijk onmisbaar voor iedere organisatie, van klein tot groot. Voorheen betrof dit alleen de vaste kantoortelefonie. Men had een telefooncentrale (met één of meerdere lijnen) op kantoor, welke verbonden was met de telefoons op de werkplekken. Ook de fax was hierop aangesloten. mobiele telefoons werden alleen gebruikt voor bellen.


Tegenwoordig wordt alles aan elkaar geknoopt (vast en mobiel). Men werkt niet alleen meer op kantoor (ook thuis en onderweg), maar men wil wel overal bereikbaar zijn en ook alle up to date “kantoorgegevens” bij de hand hebben. Aangezien de ontwikkeling op dit gebied in hoog tempo plaats vindt krijgt u hier vanuit de organisatie vroeg of laat vragen over. De ontwikkelingen op dit gebied kunnen veel voordelen voor u als bedrijf opleveren. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat medewerkers welke de beschikking hebben over deze faciliteiten, ook steeds meer buiten de kantoortijden zaken voor de organisatie regelen. Zelfs op vakantie doet meer dan 50% dit al. Wat de mogelijkheden voor uw organisatie kunnen betekenen kan in een kort gesprek duidelijk worden. Wij verwachten binnenkort dan ook een telefoontje van u. Heeft u reeds een telefoon met een QR programma, scan dan eens het nevenstaande plaatje

» terug naar Dienstenimage

Netwerken

De gehele wereld bestaat tegenwoordig uit netwerken, waarbij natuurlijk de fysieke netwerken bedoeld worden. Op het rechter deel van deze site staat een schematische weergave wat er zoal in een netwerk aanwezig kan zijn. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen het interne- en en externe netwerk.


Naast het aanleggen en beheren van het fysieke interne netwerk, kunnen wij u ook helpen bij het aanvragen en implementeren van het externe netwerk (internet). Tevens behoort het opzetten van beveiligde verbindingen tussen kantoren onderling, of tussen kantoor en thuis de mogelijkheden. Bij de dienstbeschrijving Internet worden enkele zaken verder verduidelijk. Kortom: bij Smid Media bv bent u aan het goede adres om “in contact te blijven” met de wereld.

» terug naar Dienstenimage

Hulp op afstand

Hierbij is het mogelijk, mits er natuurlijk een werkende netwerkverbinding (internet) is, om op afstand eventuele gebruikersproblemen te kunnen oplossen. Ook is het hiermee mogelijk om beheerstaken op een server en PC/notebook uit te kunnen voeren.


Wij maken hierbij hoofdzakelijk gebruik van het programma: Logmein (zie rechts op deze site), maar ook andere pakketten kunnen door ons ingezet worden, afhankelijk van de wensen en eisen van de klant.

» terug naar Diensten

Route